Dary a dárci

Příspěvky a dary zámku i muzeu

Darování předmětu

Muzea vždy rozšiřovala svoje sbírky prostřednictvím darů. Bohatí donátoři stáli za samotným vznikem mnoha muzeí. Dary jsou pro muzea klíčové i dnes. Muzeum Vimperska v současné době rozšiřuje své sbírky třemi způsoby: 1) nákupy, 2) nálezy, 3) dary, přičemž dary tvoří drtivou většinu nových sbírkových předmětů.

Stejně tak hrady a zámky mají na svých trasách nejeden darovaný předmět.

O jaké předměty má Muzeum Vimperska zájem?

Sbírky Muzea Vimperska jsou rozmanité a jejich záběr není v zásadě nijak omezen. Budeme rádi za každý zajímavý předmět, který nám nabídnete. Zvláště důležité jsou pro nás předměty, fotografie, pohlednice a výtvarná díla na nichž je vyobrazen zámek Vimperk.

Sbírky tvoří mimo jiné: fotografie a pohlednice Vimperka a širokého okolí, výtvarná díla, místní archeologické nálezy, nástroje a předměty vztahující se ke sklářství, knihtisku a dalším řemeslům, předměty každodenní potřeby...

O jaké předměty má zájem zámek Vimperk?

Zámek Vimperk od Vás rád přijme:

 • vybavení dobových šlechtických interiérů (nábytek, koberce, dekorační předměty, předměty denní potřeby,...),
 • kachlová kamna (v celku i rozebraná),
 • stará kování, mosazné šrouby a hřebíky,
 • stavební materiál (staré cihly, půdovky, dobovou střešní krytinu, dlažbu, kvalitní uleželé vápno) a další.

Zámek rád přijme i věci provozní podoby (vybavení do kanceláří, nářadí, sekačky na trávu a jiné).

Historické předměty rádi přijmeme i poškozené.

Jak probíhá darování?

 1. Kontaktujte kastelána Mgr. Vojtěcha Brože na telefonním čísle +420 778 700 076 nebo na emailu broz.vojtech@npu.cz s Vaší nabídkou (pokud je to možné, připojte fotografii předmětu).

 2. V případě zájmu muzea či zámku o Váš dar s Vámi bude sepsána darovací smlouva (jeden exemplář smlouvy si ponecháte Vy). Nemusíte přitom jezdit na zámek, rádi za Vámi přijedeme sami.

 3. Dojde k předání daru, přičemž převoz předmětu zajišťují naši zaměstnanci.

 4. S potěšením Vás uvedeme ve veřejném seznamu dárců na webových stránkách www.zamek-vimperk.cz. Záznam lze na požádání kdykoliv ze seznamu smazat.

Darování finančního obnosu

Zámek Vimperk i Muzeum Vimperska s potěšením přijmou nejen Vaše předměty, ale i finanční dary o libovolné výši. Tyto dary budou využity na obnovu zámku, nákup nových sbírkových předmětu muzea či na jiné účely. Pokud chcete, můžete sami určit, na co bude Váš finanční dar využit.

Jak probíhá darování?

 1. Kontaktujte kastelána Mgr. Vojtěcha Brože na telefonním čísle +420 778 700 076 nebo na emailu broz.vojtech@npu.cz s Vaší nabídkou. Drobnější finanční dary můžete učinit přímo na pokladně objektu bez předchozí domluvy.
 2. V případě zájmu muzea či zámku o Váš dar s Vámi bude sepsána darovací smlouva (jeden exemplář smlouvy si ponecháte Vy). Nemusíte přitom jezdit na zámek, rádi za Vámi přijedeme sami.
  Pokud budete chtít sami určit, na co má být Vás finanční dar využit, musí být tato podmínka uvedena v darovací smlouvě.
 3. Dojde k převodu či předání finančního daru.
 4. S potěšením Vás uvedeme ve veřejném seznamu dárců na webových stránkách www.zamek-vimperk.cz. Záznam lze na požádání kdykoliv ze seznamu smazat.
 5. Budete vyrozuměni správou zámku či muzea o tom, jak a kdy byl Váš dar využit (a to i v případě, že využití daru necháte na uvážení správy zámku či muzea).

Od 1. ledna 2015 mohou muzea i galerie bez obav přijímat nejen dary do sbírek, ale i jakékoli jiné hmotné dary.

První den roku 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, která vyšla ve Sbírce zákonů 21.11.2014 pod č. 267/2014 Sb. Tato novela odstranila překážky, které v roce 2014 bránily kulturním institucím (tedy i zámkům) přijímat hmotné dary.

http://www.cz-museums.cz/news/amg/titulni/16222-problematika-prijimani-daru-do-muzejnich-sbirek

Darování knih a archiválií

Součástí zámku Vimperk a Muzea Vimperska jsou i dvě knihovny. Odborná knihovna zámku Vimperk je zařazena mezi knihovny Národního památkového ústavu a po dokončení převodu fondu do katalogizačního systému Tritius bude běžně přístupná badatelům a její fond bude dohledatelný v on-line katalogu. Součástí Muzea Vimperska je sbírková knihovna, jejíž jádro tvoří knihy tištěné ve Steinbrenerových tiskárnách.

Muzeum Vimperska také shromažďuje archiválie týkající se Vimperska, Šumavy a pošumaví.

O jaké knihy máme zájem?

Fond odborné knihovny zámku Vimperk se profiluje několika hlavními směry. Klíčovou část fondu tvoří a budou tvořit knihy:

 • o Vimperku, Šumavě a pošumaví (tedy místopisná literatura, včetně turistických průvodců),
 • o knihtisku, sklářství a další řemeslech spjatých se Šumavou a jejím okolím,
 • o památkové péči,
 • o muzejnictví a muzejní práci,
 • o historii,
 • o umění.

Máme zájem o nově vycházející i o dříve vyšlé knihy!

Sbírková knihovna Muzea Vimperska shromažďuje převážně publikace vytištěné v některé z vimperských tiskáren (zejména v tiskárnách Steinbrenerových) a staré tisky.

O jaké archiválie má Muzeum Vimperska zájem?

Muzeum Vimperska s radostí přijme jakékoliv archiválie vztahující se k Vimperku, Šumavě či pošumaví. Jedná se např. o:

 • staré rodné či úmrtní listy,
 • plány,
 • stará vysvědčení a výuční listy,
 • smlouvy,
 • potravinové lístky,
 • plakáty,
 • jakékoliv dokumenty, z nichž lze získat informaci o životě konkrétního člověka na tomto území v nějakém historickém období...

Jak probíhá darování?

 1. Kontaktujte kastelána Mgr. Vojtěcha Brože na telefonním čísle +420 778 700 076 nebo na emailu broz.vojtech@npu.cz s Vaší nabídkou.

 2. V případě zájmu muzea či zámku o Váš dar s Vámi bude sepsána darovací smlouva (jeden exemplář smlouvy si ponecháte Vy). Nemusíte přitom jezdit na zámek, rádi za Vámi přijedeme sami.

 3. Dojde k předání daru, přičemž převoz předmětu zajišťují naši zaměstnanci.

 4. S potěšením Vás uvedeme ve veřejném seznamu dárců na webových stránkách www.zamek-vimperk.cz. Záznam lze na požádání kdykoliv ze seznamu smazat.