Probouzení zimního zámku

projekt obnovy zámeckého areálu

"Probouzení zimního zámku" je plán ideální obnovy celého areálu zámku Vimperk.

Předprojektová příprava začala od převzetí zámku 1. 1. 2015 a ideální plán byl dokončen na podzim téhož roku.

Plán obnovy "Probouzení zimního zámku" v sobě zahrnuje i projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg), podpořený dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 110 164 811 Kč.

Probouzení zimního zámku počítá s:

  • obnovou Horního zámku,
  • obnovou zahrad a mostu,
  • obnovou jižního křídla Dolního zámku se sálem (včetně fasád),
  • odvodněním severní strany Horního zámku,
  • opravou krovů a střech Dolního zámku,
  • opravou krovu a střechy Černé brány,
  • opravou krovu a střechy u kaple Čtyř evangelistů,
  • obnovou hromosvodů,
  • vytvořením nové konzervátorské dílny,
  • obnovou Míčovny (kanceláře a zázemí správy zámku).