Pro děti

Jak zpřístupnit zdevastovaný zámek dětem? Pokusili jsme si s tím poradit...

Zámek Vimperk byl převzat Národním památkovým ústavem 1. 1. 2015 ve velmi špatném stavu, bez řádného návštěvnického zázemí, klasických prohlídkových tras apod. V současné době je zpřístupněn návštěvníkům v provizorních podmínkách, prohlídkové trasy jsou bez mobiliáře a jsou zaměřeny spíše odborně (na historii, architekturu, atd.). I za těchto podmínek však zámek má co nabídnout i těm nejmenším návštěvníkům.

Přicházíme: