Od gotiky po baroko – od hradu k zámku

program pro děti 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Z diskuze s místními školami vzešla potřeba zařadit do edukačního plánu státního zámku Vimperk program věnující se uměleckým slohům.
Zámek v tomto ohledu může nabídnout průřez architektonickými styly a hradní a zámeckou kulturou z období gotiky až baroka.

Cíl programu: v autentických prostorách státního zámku Vimperk seznámit žáky/studenty se se slohovou vrstevnatostí zámku a detailněji s těmito architektonickými prvky – gotickou žebrovou klenbou, renesančním záklopových stropem, barokním štukovým zrcadlem.

Počet účastníků: jedna třída nebo skupina do 20 žáků/studentů s pedagogickým doprovodem.

Délka trvání: 90 minut.

Místo konání: Vlčkova věž, Dolní zámek. (Program nekopíruje prohlídkové okruhy!)

Cena: 40 Kč za žáka/studenta.

Návaznost na RVP ZV: Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost - Dějepis. Umění a kultura - Výtvarná výchova. Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova.

Návaznost na RVP G: Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost - Dějepis. Umění a kultura - Výtvarný obor. Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova.

Každý účastník programu navíc získá edukační materiál, který mu umožní rozvíjet téma i po skončení programu.

Obsah informací, které si z programu odnesou, lektor přizpůsobí věku žáků / studentů a konkrétní třídě.

Inspirací a jedním z hlavních zdrojů edukačního programu jsou prostory státního zámku Vimperk a architektonické prvky, které se v nich dodnes dochovaly. Žáci / studenti získají možnost poznat alespoň část z gotické, renesanční a barokní podoby zámku a diskutovat o jeho proměnách a funkci v jednotlivých epochách. Zároveň dostanou prostor k diskuzi o těchto uměleckých směrech obecně a edukační materiál, se kterým budou moct znova později pracovat ve škole. Atmosféru autentických prostor nasají v místnostech gotické Vlčkovy věže a v renesančně-barokních sálech a místnostech Dolního zámku. Pracovat budou s modely konkrétních architektonických prvků, jejichž srovnáním se současnou podobou a s archeologickými sondami odkryjí historické proměny stavby a její vývoj. To jim posléze umožní celkově reflektovat používání architektonických prvků v jednotlivých historických obdobích.

Projekt MŠMT - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

NPÚ je zapojen do pilotního projektu MŠMT "Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol".

Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.  V rámci tohoto projektu nabízí náš objekt tento program.

Termíny konání: 17.–20. června 2019.
Uvolnil se termín ve středu 19. června od 12:00.

Objednání programu: zasláním emailu na vimperk@npu.cz nebo telefonicky na
čísle +420 720 120 622.

Kam dál?

Přejít zpět na rozcestník edukačních programů pro školy.