Zahradník

program pro děti mateřských škol

Hravý edukační program, ve kterém děti získají základní informace o struktuře renesančních zahrad koncipovaných především do různých pravidelných geometrických tvarů. Budou pracovat s pojmy zahrada, zámecká zahrada, užitková zahrada, záhon. Seznámí se s některými tradičními stromy, zahradními rostlinami a bylinami středověku. Nakonec si jedno semínko vybrané byliny zasadí do květináče a odnesou.

Cíl programu: seznámit děti se zahradami státního zámku Vimperk a s jejich možnou renesanční podobou, geometrickou strukturou renesančních zahrad a sortimentem rostlin pěstovaných v užitkových renesančních zahradách.

Počet účastníků: jedna třída nebo skupina do 20 dětí s pedagogickým doprovodem.

Délka trvání: 45–60 minut.

Místo konání: zahrady zámku Vimperk. V případě nepříznivého počasí se program koná v prostorách arkád zahradní budovy saly terreny.

Cena: 40 Kč za dítě, pedagogický doprovod zdarma.

Návaznost na RVP PV:  Program kontinuálně prochází všemi vzdělávacími oblastmi RVP PV a rozvíjí všechny základní klíčové kompetence předškolního vzdělávání.


Pohybujeme se v oblastech environmentální výchovy, kultury, umění a historie.

Programy mají tvůrčí charakter. Pracujeme s principy zážitkové pedagogiky a s vlastní aktivitou dětí.

Naším cílem je zvýšit u dětí základní povědomí o přírodním, kulturním a historickém prostředí zahrad vimperského zámku.

Termíny konání: 17.–20. června 2019.
Uvolnil se termín ve středu 19. června od 12:00.

Objednání programu: zasláním emailu na vimperk@npu.cz nebo telefonicky na
čísle +420 720 120 622.

Kam dál?

Přejít zpět na rozcestník edukačních programů pro školy.