Průzkum barevnosti oken a parapetů na vimperském zámku

Kromě pokračujících příprav na projekt IROP na zámku probíhá řada dalších prací!

Nejen IROPem žije zámek! V běhu je například více než nutná oprava oken míčovny (budova na nádvoří u Vlčkovy věže, kde jsou umístěny kanceláře správy zámku). Tento týden proběhl průzkum barevnosti oken a parapetů, jehož výsledky můžete vidět v galerii. O průzkum a renovaci oken se stará přímo naše zámecká údržba.

Při průzkumu se na oknech našlo pět vrstev nátěrů (na snímku jsou popsány chronologicky odshora dolů, pro větší kvalitu si jej otevřete v galerii níže). Ne všechny vrstvy však byly pohledové, některé z vrstev byly pouze technické.

Cílem obnovy oken a parapetů míčovny bude mimo jiné odstranit recentní (nejnovější) bílý nátěr a navrátit se k jedné ze starších barevností.