Archeologický průzkum na státním zámku Vimperk přinesl mnoho objevů!

Více než měsíční archeologický průzkum probíhal na nádvoří a v přízemních místnostech Horního zámku.

Práce byly zahájeny na konci května a jednalo se o tzv. předstihový archeologický průzkum. To znamená, že se provádí v místech, kde se bude kopat (v našem případě to bude elektřina, voda a kanalizace) a je pravděpodobnost, že by se tam mohlo najít něco zajímavého. Šetří se tak čas při samotné stavbě či rekonstrukci a lze předejít tomu, že se při stavebním shonu něco zničí.

Už první týden se na několika místech objevila krásná cihlová podlaha zřejmě z 19. století a v jedné z bývalých dílen se pod podlahou schovávala vyzděná nádrž! Jedná se totiž o místnost, která v 19. století sloužila jako prádelna. Nádrž můžete najít zakreslenou i na plánu z roku 1937, ale že ji pod podlahou skutečně najdeme, jsme nečekali.

Podlaha z dlaždic v jedné z přízemních místností příčného křídla Horního zámku

Starší podlaha v jedné z přízemních místností příčného křídla Horního zámku

Odhalila se také skrytá podzemí zámecké kanalizace. První kanalizace na zámku vznikla pravděpodobně mezi obdobím renesance a baroka a od té doby se mnohokrát změnila. Často bylo jednodušší položit nové trubky vedle těch starých, namísto jejich výměny. Málokdy byly navíc změny zakresleny do plánů.

Vzhledem k tomu, že naposledy změny poctivě zakreslovali Schwarzenbergové, objevují se na nádvoří trubky, o kterých jsme neměli ani tušení. Na fotce níže lze vidět tři různé kanalizační systémy (všechny tři nejspíše z 20. století), z toho dva vyspádované směrem z Horního zámku a jeden směrem dovnitř (nejspíše do septiku pod příčným křídlem). Funkční je v současné době jen ten, který vede pod poklopem kanálu.

Časté změny vodovodního a kanalizačního potrubí měly ještě jeden důsledek - nádvoří bylo mnohokrát překopáno a proto je v některých místech velmi chudé na archeologické nálezy.

Nálezů bylo mnoho, některé zcela změnily naše představy o podobě středověkého vimperského hradu, z některých jsme měli radost, protože potvrzují dřívější hypotézy a některé přinesly nové a nové otázky.

Ve fotogalerii níže naleznete výběr těch nejzajímavějších nalezených "předmětů".