Zahradní architekt

program pro děti 1. stupně základních škol

Zážitkový program, který děti seznámí se základní geometrickou strukturou a ozdobnými prvky renesančních zahrad. Budou pracovat především s pojmy zahrada, zámecká zahrada, okrasná zahrada, zahradní umění, záhon, živá a neživá příroda, torzo a obnova. Na základě získaných zkušeností navrhnou svou představu okrasné renesanční zahrady vimperského zámku, jejíž pozůstatky jsou v místním terénu stále patrné.

Cíl programu: seznámit děti se zahradami státního zámku Vimperk a s jejich možnou renesanční podobou, geometrickou strukturou, osovou symetrií a ozdobnými prvky okrasných renesančních zahrad.

Počet účastníků: jedna třída nebo skupina do 20 dětí s pedagogickým doprovodem.

Délka trvání: 60–90 minut.

Místo konání: zahrady zámku Vimperk. V případě nepříznivého počasí se program koná v prostorách arkádové lodžie.

Cena: 40 Kč za dítě, pedagogický doprovod zdarma.

Návaznost na RVP ZV: Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Rozmanitost přírody. Matematika a její aplikace - Geometrie v rovině a v prostoru. Umění a kultura - Výtvarná výchova. Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem. Program rozvíjí všechny základní klíčové kompetence základního vzdělávání.


Pohybujeme se v oblastech environmentální výchovy, kultury, umění a historie.

Programy mají tvůrčí charakter. Pracujeme s principy zážitkové pedagogiky a s vlastní aktivitou dětí.

Naším záměrem je zvýšit u dětí základní povědomí o přírodním, kulturním a historickém prostředí zahrad vimperského zámku.

Upozornění: Zahrady státního zámku Vimperk z důvodu mnohaletého neudržování ztratily svoji renesanční podobu, pracujeme proto s kontrastem toho, jak zahrada vypadala v renesanci a jak vypadá nyní. Zahrada sice v této chvíli postrádá svoje renesanční členění, ale představuje volný a svobodný prostor pro dětské hry a aktivity.

Projekt MŠMT - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

NPÚ je zapojen do pilotního projektu MŠMT "Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol".

Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.  V rámci tohoto projektu nabízí náš objekt tento program.

Termíny konání: po domluvě. Konání programu v roce 2020 závisí na aktuálních nařízeních v souvislosti s COVID.

Objednání programu: zasláním emailu na vimperk@npu.cz nebo telefonicky na
čísle +420 720 120 622.

Kam dál?

Přejít zpět na rozcestník edukačních programů pro školy.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.