Probouzení zimního zámku

projekt obnovy zámeckého areálu

"Probouzení zimního zámku" je plán ideální obnovy celého areálu zámku Vimperk.

Předprojektová příprava začala od převzetí zámku 1. 1. 2015 a ideální plán byl dokončen na podzim téhož roku.

Probouzení zimního zámku je rozděleno na několik etap:

1. etapa (2017–2021)

 • IROP: Horní zámek Vimperk (Winterberg)
 • 137 milionů korun
 • zahájení stavebních prací: 26. března 2019
 • slavnostní otevření: 2. června 2021
 • zahrnovala:
  obnovu části fasád Horního zámku,
  obnovu interiérů, včetně vybudování nových prohlídkových tras a nových expozic Muzea Vimperska,
  nové návštěvnické zázemí,
  přeložení vodovodních a kanalizačních sítí,
  nové rozvody elektřiny.
 • postup prací (k)rok za (k)rokem si můžete prohlédnout ve fotogalerii

2. etapa (2023–2025)

3. etapa (2025–2026)

 • počítá s obnovou povrchů II. nádvoří (včetně teras) a III. nádvoří a také s opravou mostu při vstupu do Horního zámku

4. etapa (od roku 2026 dále)

 • čtyři prioritní projekty:
  1. interiér severního křídla Dolního zámku napadený dřevomorkou
  2. vrátnice a rozvodna
  3. střechy a fasády Dolního zámku
  4. povrchy nádvoří a kašny Dolního zámku

Připraveny jsou i další projekty – například hotový projekt obnovy zahrad či rozpracovaný projekt obnovy jižního křídla Dolního zámku. Jejich realizace bude záviset na získání dalších finančních prostředků.