Probouzení zimního zámku

projekt obnovy zámeckého areálu

"Probouzení zimního zámku" je plán ideální obnovy celého areálu zámku Vimperk.

Předprojektová příprava začala od převzetí zámku 1. 1. 2015 a ideální plán byl dokončen na podzim téhož roku.

Probouzení zimního zámku je rozděleno na několik etap:

1. etapa (2017–2021)

 • IROP: Horní zámek Vimperk (Winterberg)
 • 137 milionů korun
 • zahájení stavebních prací: 26. března 2019
 • slavnostní otevření: 2. června 2021
 • zahrnovala:
  obnovu části fasád Horního zámku,
  obnovu interiérů, včetně vybudování nových prohlídkových tras a nových expozic Muzea Vimperska,
  nové návštěvnické zázemí,
  přeložení vodovodních a kanalizačních sítí,
  nové rozvody elektřiny.
 • postup prací (k)rok za (k)rokem si můžete prohlédnout ve fotogalerii

2. etapa (2023–2025)

3. etapa (2025–2026)

 • počítá s obnovou povrchů II. nádvoří (včetně teras) a III. nádvoří a také s opravou mostu při vstupu do Horního zámku

4. etapa (od roku 2026 dále)

 • čtyři prioritní projekty:
  1. interiér severního křídla Dolního zámku napadený dřevomorkou
  2. vrátnice a rozvodna
  3. střechy a fasády Dolního zámku
  4. povrchy nádvoří a kašny Dolního zámku

Připraveny jsou i další projekty – například hotový projekt obnovy zahrad či rozpracovaný projekt obnovy jižního křídla Dolního zámku. Jejich realizace bude záviset na získání dalších finančních prostředků.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Vojtěch Brož

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 778 700 076
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Vimperk
Zámek 20/, Vimperk 38501
Magisterský titul získal roku 2015 v oboru Estetika a kulturní studia na Masarykově univerzitě v Brně, dále je vzdělán ve filozofii, teorii a dějinách umění, literární vědě a kritice a historii. Je absolventem jednoletého studia památkové péče pro absolventy vysokých škol pod hlavičkou NPÚ a účastníkem Letních škol památkové technologie a kursů SHP a OPD. Od roku 2009 do roku 2014 průvodce na hradě Veveří. Kastelánem zámku Vimperk byl jmenován 1. ledna 2015, souběžně s převzetím zámku NPÚ, zároveň působí jako koordinátor provozu projekčního týmu v projektu IROP Probouzení zimního zámku.