Opavské hradby

Podrobné informace

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

296

ISBN:

978-80-8503-47-0-7

catalog Tištěná verze

395 Kč

poslední výtisky

Koupit
Publikace Opavské hradby doprovází stejnojmennou výstavu, která byla veřejnosti zpřístupněna dne 28. listopadu 2013 v prostorách městské expozice Cesta města věnované dějinám Opavy.

Městské opevnění představovalo po celá staletí zdaleka viditelný symbol města a hmatatelný důkaz jeho politického významu a hospodářské prosperity. V důsledku výrazných politických, společenských a kulturních proměn přelomu 18. a 19. století, předznamenávajících ve svém souhrnu moderní dobu, dochází však rovněž k zahájení procesu zásadní proměny městského urbanismu, určovaného původně prstencem městských hradeb. Nové prostorové nároky si vynutily postupnou likvidaci v minulosti s takovým úsilím a náklady budovaného opevnění, aby uvolněné místo propříště zaujaly městské parky, veřejné budovy a průmyslové podniky. Jelikož Opava náleží k městům postrádajícím v důsledku demolic 19. století téměř zcela nadzemní pozůstatky někdejšího opevnění, opírají se úvahy o jeho podobě a stavebním vývoji především o výsledky archeologických a archivních výzkumů. Cílem publikace, věnované proměnám opavského opevnění, je přiblížit takto získané stěžejní poznatky o fenoménu městského opevnění širší veřejnosti a rovněž představit nejdůležitější hmotné nálezy, které se s tímto tématem pojí. Publikace, stejně jako výstava, je doplněna řadou obrazových materiálů, díky kterým má čtenář možnost nahlédnout do někdejšího osobitého světa před i za městskou hradbou.

Vydáno ve spolupráci s OKO Opava (Opavská kulturní organizace).
Obsah:
 • Slovo úvodem (Z. Jirásek) 
 • Slovo vydavatele (M. Zezula) 
 • 1. Funkce městských hradeb (M. Kiecoň) 
 • 2. Dílky skládačky našeho poznání o opavském městském opevnění (P. Kaniová, M. Kiecoň, F. Kolář, R. Rosová) 
 • 3. Archeologické výzkumy v prostoru bývalého opevnění města Opavy (M. Zezula) 
 • 4. Proměny opavského městského opevnění v čase 
 • 4.1. Obecná charakteristika opavského městského opevnění (F. Kolář)
 • 4.2. Opevnění ve 13. – 14. století (F. Kolář) 
 • 4.3. Opevnění od přelom u 14. a 15. století do konce 15. století (F. Kolář) 
 • 4.4. Opevnění O pavy v 16. století (F. Kolář) 
 • 4.5. Opevnění Opavy v 17. – 18. století (F. Kolář)
 • 4.6. Demolice opavského městského opevnění v 19. století (P. Kaniová) 
 • 4.7. Exkurz 1: Pečetní prsten (R. Antonín, M. Kiecoň, F. Kolář, M. Zezula) 
 • 4.8. Exkurz 2: Město v ohrožení - obléhání města Opavy ve středověku a novověku (F. Kolář) 
 • 5. Život u hradeb 
 • 5.1. Opavský hrad (M. Čapský) 
 • 5.2. S hradbou za zády – opavské sakrální areály v kontaktu s městským opevněním (D. Prix) 
 • 5.3. Mlýnský náhon a Fortenský mlýn (P. Kozák, M. Zezula) 
 • 5.4. Nový hřbitov (P. Kozák. M. Zezula) 
 • 6. Co dnes zbylo po opavském opevnění (P. Kaniová, F. Kolář) 
 • 7. Slovník odborné term inologie (M. Kiecoň) 
 • 8. Katalog (M. Kiecoň, F. Kolář, M. Zezula. P. Žákovský) 
 • Závěr (M. Zezula) 
 • Netištěné prameny
 • Tištěné prameny a literatura 
 • Seznam zkratek 
 • Cizojazyčné resumé (NJ) 

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat