Středověké venkovské kostely okresu Louny

Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

630

ISBN:

978-80-85036-83-1

catalog Tištěná verze

1 798 Kč

skladem

Koupit

1798 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ústí nad Labem

Publikace vznikla jako jeden z výstupů pětiletého výzkumného projektu „Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity“, který byl podpořen v rámci výzvy Národní a kulturní identity II MKČR a na němž se podílel Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem a Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech. Cílem projektu bylo zkoumat, poznat a definovat faktory, které vývoj středověkého venkovského kostela formovaly od jeho vzniku až po současnost, a interpretovat, jakým způsobem se na stavbě projevovaly. V rámci projektu byly zkoumány kostely v současných okresech Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice a Louny, přičemž s ohledem na předpokládaný objem získaných dat bylo zvoleno jejich zpracování do výsledné publikace pouze pro okres Louny. Poznatky z lokalit zbylých okresů je plánováno publikovat v následujících letech.

Kniha je rozdělena na dvě části. První představuje úvodní kapitoly věnované otázkám, které se z různých úhlů pohledu úzce dotýkají zkoumaného tématu, ale také kapitoly sumarizující poznatky vybraných součástí středověkých venkovských kostelů. Druhá část sdružuje katalogová hesla věnující se podle abecedního pořádku jednotlivým středověkým kostelům.

Obsah:
 • Úvod
 • Počátky kostelů v severozápadních Čechách na základě archeologických výzkumů (Vojtěch Peksa)
 • Církevní správa lounského okresu do třicetileté války (Jaroslav Havrlant)
 • Proměny držitelů patronátních práv na Žatecku, Lounsku a Podbořansku v předhusitské době (Jan Mareš)
 • Charakteristika, typologie a stavební proměny středověkých venkovských kostelů okresu Louny (Jaroslav Skopec)
 • Zdivo a kamenické opracování (Michal Cihla, Jaroslav Skopec)
 • Historické krovy (Michal Panáček)
 • Středověké klenby (Jaroslav Skopec)
 • Středověká nástěnná malba na Lounsku (Antonín Kadlec)
 • Středověké okenní otvory (Jaroslav Skopec)
 • Středověké vstupní otvory (Jaroslav Skopec)
 • Vybrané části středověkého zařízení a vybavení (Jaroslav Skopec)

Katalog kostelů

 • Běsno, kostel sv. Mikuláše (Jaroslav Skopec, Jan Leibl, Vojtěch Peksa)
 • Bitozeves, kostel sv. Michaela archanděla (Jaroslav Skopec, Jan Mareš, Vojtěch Peksa)
 • Břvany, kostel sv. Martina (Jaroslav Skopec, Vojtěch Peksa)
 • Buškovice, kostel Narození Panny Marie (Jaroslav Skopec, Jan Leibl, Vojtěch Peksa, Jaroslav Havrlant)
 • Černčice, kostel sv. Vavřince (Jaroslav Skopec, Vojtěch Peksa)
 • Černochov, kostel sv. Václava (Jaroslav Skopec, Václav Zeman, Vojtěch Vaněk, Antonín Kadlec, Vojtěch Peksa)
 • Dobroměřice, kostel sv. Matouše (Jaroslav Skopec, Jan Mareš, Vojtěch Peksa)
 • Hořetice, kostel sv. Vavřince (Jaroslav Skopec, Eliška Nová, Vojtěch Peksa)
 • Hradiště, kostel sv. Šimona a Judy (Jaroslav Skopec, Jan Mareš, Vojtěch Peksa)
 • Chotěbudice, kostel sv. Štěpána (Jaroslav Skopec, Václav Zeman, Jaroslav Havrlant, Vojtěch Peksa)
 • Kněžice, kostel sv. Kateřiny (Jaroslav Skopec, Martin Barus, Jaroslav Havrlant, Vojtěch Peksa, Michal Panáček)
 • Kozly, kostel sv. Martina (Jaroslav Skopec, Eliška Nová, Vojtěch Peksa, Michal Panáček)
 • Lenešice, kostel sv. Šimona a Judy (Jaroslav Skopec, Vojtěch Peksa, Jaroslav Havrlant)
 • Libčeves, kostel Stětí sv. Jana Křtitele (Jaroslav Skopec, Jan Leibl, Vojtěch Peksa)
 • Liběšice, kostel sv. Martina (Jaroslav Skopec, Eliška Nová, Jaroslav Havrlant, Vojtěch Peksa)
 • Libyně, kostel sv. Jiljí (Jaroslav Skopec, Eliška Nová, Jaroslav Havrlant, Vojtěch Peksa)
 • Minice, kostel sv. Martina (Jaroslav Skopec, Václav Zeman, Vojtěch Vaněk, Antonín Kadlec, Vojtěch Peksa)
 • Mory, kostel Narození Panny Marie (Jaroslav Skopec, Martin Barus, Jaroslav Havrlant, Vojtěch Peksa)
 • Nečemice, kostel sv. Bartoloměje (Jaroslav Skopec, Martin Barus, Jaroslav Havrlant, Vojtěch Peksa)
 • Nehasice, kostel sv. Mikuláše (Jaroslav Skopec, Jan Mareš, Vojtěch Peksa)
 • Nepomyšl, kostel sv. Mikuláše (Jaroslav Skopec, Eliška Nová, Vojtěch Peksa)
 • Obora, kostel sv. Kateřiny (Jaroslav Skopec, Martin Barus, Jaroslav Havrlant, Vojtěch Peksa)
 • Očihov, kostel sv. Martina (Jaroslav Skopec, Jan Leibl, Jaroslav Havrlant, Vojtěch Peksa)
 • Opočno, kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jaroslav Skopec, Martin Barus, Jaroslav Havrlant, Vojtěch Peksa)
 • Počedělice, kostel sv. Havla (Jaroslav Skopec, Vojtěch Vaněk, Martin Barus, Vojtěch Peksa)
 • Radíčeves, kostel sv. Václava (Jaroslav Skopec, Jan Leibl, Jaroslav Havrlant, Vojtěch Peksa)
 • Raná, kostel Všech svatých (Jaroslav Skopec, Jan Mareš, Vojtěch Peksa)
 • Skupice, kostel sv. Jana Křtitele (Jaroslav Skopec, Jan Mareš, Vojtěch Peksa)
 • Slavětín, kostel sv. Jakuba Většího (Jaroslav Skopec, Vojtěch Vaněk, Vojtěch Peksa, Antonín Kadlec)
 • Smolnice, kostel sv. Bartoloměje (Jaroslav Skopec, Jan Mareš, Vojtěch Peksa)
 • Staňkovice, kostel sv. Václava (Jaroslav Skopec, Martin Barus, Jaroslav Havrlant, Vojtěch Peksa)
 • Stebno, kostel sv. Jana Křtitele (Jaroslav Skopec, Jan Leibl, Jaroslav Havrlant, Vojtěch Peksa)
 • Telce, kostel sv. Mikuláše (Jaroslav Skopec, Václav Zeman, Vojtěch Vaněk, Vojtěch Peksa)
 • Vinařice, kostel sv. Jiljí (Jaroslav Skopec, Jan Mareš, Vojtěch Peksa)
 • Vrbno nad Lesy, kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jaroslav Skopec, Václav Zeman, Vojtěch Vaněk, Vojtěch Peksa)
 • Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího (Jaroslav Skopec, Václav Zeman, Jaroslav Havrlant, Jan Mareš, Vojtěch Peksa)
 • Želkovice, kostel sv. Petra a Pavla (Jaroslav Skopec, Eliška Nová, Vojtěch Peksa)

Seznam použitých zkratek

Seznam citovaných pramenů

Seznam citované literatury

Jmenný rejstřík

Místní rejstřík

O autorech

Abstract