Národní památkový ústav slaví 20 let vzniku

1. 1. 2023 až 31. 12. 2023

 

Výstava 20 let Národního památkového ústavu

Pojďme se projít časem dvou desetiletí, která uplynula od vzniku Národního památkového ústavu. Nastala chvíle pro rekapitulaci práce instituce v letech 2003–2023.


Panelová výstava seznamuje návštěvníky s historií, strukturou a s činností NPÚ. Je k vidění na objektech NPÚ v těchto termínech:

  • 19. 9. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 5. 11.: Telč
  • 2. 10. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 15. 11.: ÚOP Ostrava, dle úředních hodin pracoviště
  • 7. 11. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 8. 11.: Jindřichův Hradec
  • 1. 12. 2023 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 7. 1. 2024: Horšovský Týn
  • 9. 1. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 25. 2.: Sychrov

Podívejte se na 1. díl debaty na téma "Historie, současnost a budoucnost památkové péče":


Dvacet let je věkem dospělosti. Tohoto věku dosáhl i Národní památkový ústav (NPÚ), který vznikl 1. ledna 2003 splynutím Státního ústavu památkové péče a Státních památkových ústavů působících v krajích. Odborná organizace státní památkové péče tak získala přídomek národní, čímž se zařadila po bok dalších významných institucí, Národního muzea, Národního divadla či Národního archivu.

Nově nabytý název odborné organizaci památkové péče slušel a sluší dodnes. Národní památkový ústav spravuje státní hrady, zámky a další významné památkové objekty, které jsou národním pokladem naší společnosti. Tyto objekty současně zpřístupňuje široké veřejnosti, a to v některých případech po celý kalendářní rok. Do bohatého fondu zpřístupněných památek ve správě Národního památkového ústavu patří mj. hrady Karlštejn, Křivoklát, Bouzov či Grabštejn, zámky Konopiště, Hluboká, Lednice, Litomyšl či Telč, ale také bývalý hlubinný důl Michal v Ostravě či brněnská vila Stiassni. O významu památek spravovaných NPÚ svědčí skutečnost, že většina z nich získala statut národních kulturních památek. Národní památkový ústav se však nezaměřuje pouze na běžný návštěvnický provoz, ale každoročně pro návštěvníky nabízí další aktivity, které se promítají do cyklu Po stopách šlechtických rodů, jehož počátky sahají do let 2010 až 2012, nebo do Hradozámecké noci, která každoročně představuje vybrané památky v netradiční době a s netradičním programem.

Mezi činnosti NPÚ patří nejen zpřístupňování státních hradů a zámků a dalších objektů široké veřejnosti. Instituce a její pracovníci jsou zapojeni do širokého spektra vědecko-výzkumných úkolů a NPÚ má od roku 2009 statut výzkumné organizace. Výsledky z vědy a výzkumu jsou aplikovány při správě kulturního dědictví České republiky a publikovány v odborných publikacích a odborných časopisech (např. Zprávy památkové péče, Průzkumy památek či nejnovější Památky) vydávaných Národním památkovým ústavem.

Národní památkový ústav kromě péče o svěřený soubor státních objektů přispívá i k ochraně a obnově památkového fondu, který je v rukou dalších vlastníků. Každodenní metodická pomoc ze strany odborných garantů a specialistů jednotlivých pracovišť NPÚ je pro tyto vlastníky velkou podporou. Vzhledem k absenci oceňování dobré praxe při obnově a prezentaci kulturního dědictví v České republice přistoupil v roce 2014 Národní památkový ústav k oceňování dobrých příkladů a každoročně vyhlašuje v několika kategoriích laureáty ceny Patrimonium pro Futuro. O významu tohoto ocenění svědčí i to, že vyhlašování cen zařadila ve formě přímého přenosu na svoje obrazovky Česká televize.

Národní památkový ústav nezapomíná ani na vzdělávání odborné a laické veřejnosti. NPÚ nabízí širokou škálu vzdělávacích cyklů či jednotlivých přednášek a v rámci zpřístupněných památkových objektů ve své správě zakládá edukační centra, která se zaměřují na vzdělávání laické veřejnosti všech věkových kategorií.

O tom, že Národní památkový ústav je progresivní institucí, která důkladně promýšlí své působení směrem navenek i dovnitř instituce, svědčí vnitřní reorganizace, která proběhla přesně po deseti letech jeho fungování na přelomu let 2012 a 2013. Vedle generálního ředitelství a čtrnácti územních odborných pracovišť, která se zaměřují na výkon památkové péče, evidenci a dokumentaci památkového fondu, vznikly čtyři územní správy, které zajišťují veškerý návštěvnický provoz a prezentaci významných památek, ale také jejich významné obnovy zajišťované z evropských i národních zdrojů.

Uplynulé dvacetiletí prokázalo oprávněnost vzniku Národního památkového ústavu, jednotné odborné organizace památkové péče. NPÚ si vydobyl renomované postavení nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Opomenout nesmíme získaná ocenění Europa Nostra Awards, která Národní památkový ústav získal za obnovu Hospitálu v Kuksu a za vzdělávací program Památky nás baví. Každoroční vysoká návštěvnost památkových objektů ve správě NPÚ má v roce dvacátého výročí organizace šanci vrátit se do předcovidových čísel.