Požár v jedné z věží vimperského zámku? Naštěstí jen fiktivní!

Speciálního cvičení se zúčastnily všechny složky integrovaného záchranného systému.

Kvůli cvičnému požáru Vlčkovy věže se na zámek ve čtvrtek 21. 6. 2018 sjely jednotky integrovaného záchranného systému. Přítomny byly jednotky profesionálních hasičů z požární stanice Vimperk a dobrovolných hasičů z Hrabic, jednotky státní a městské policie, které uzavřely bezpečnostní koridor kolem zámku a řídily dopravu, a také jednotka zdravotnické záchranné služby, která poskytovala první pomoc zraněným. O namaskování zraněných figurantů se dovedně postaral Český červený kříž. Hasiči se museli vypořádat se složitým přístupem do zámku, zakouřeným prostorem s omezenou viditelností a záchranou několika zraněných osob.

Akce vypukla pět minut před devátou hodinou ráno, kdy operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje přijalo hlášení o požáru od zaměstnanců zámku. Operačním a informačním střediskem HZS JčK byly postupně povolány jednotky HZS JčK stanice Vimperk s technikou CAS 15 Mercedes Atego, CAS 30 T 815 a DA 9 Fiat Ducato a Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hrabice s technikou CAS 25 Š RTHP, které si v rámci tohoto cvičení mimo jiné ověřily dojezdové časy z míst svých dislokací, prohloubily vzájemnou spolupráci a komunikaci na místě zásahu nejen mezi sebou, ale i s hlídkami PČR, městské policie a osádkou ZZS JčK, prověřily vydatnost zdrojů vody pro hašení v bezprostředním okolí zámku a hlavně ověřily si taktické postupy při likvidaci mimořádné události spojené s evakuací a záchranou osob z hořících objektů v náročných podmínkách Státního zámku Vimperk.

„Příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje z Požární stanice Vimperk se sice pravidelně seznamují s charakterem areálu zámku Vimperk, ale poznatky a zkušenosti získané při cvičeních v podmínkách blížících se reálnému zásahu jsou nenahraditelnou zkušeností pro všechny zúčastněné a i proto bude snaha v těchto nebo podobných akcích pravidelně pokračovat“, říká plk. Ing. Milan Raba, ředitel územního odboru hasičské záchranné služby Prachatice.

Jednalo se o první podobné cvičení v historii zámku. „Každý rok školíme naše zaměstnance v požární ochraně, ale nyní jsme měli skvělou možnost vyzkoušet si „nanečisto“ vlastní průběh zásahu. Pro všechny zaměstnance zámku to byla velmi cenná zkušenost. Nejen, že jsme se seznámili s postupy integrovaného záchranného systému při zásahu, ale zároveň jsme měli příležitost ověřit si spolu s hasiči slabá místa požární ochrany zámku. V našem případě se jedná především o omezenou dostupnost vody k hašení, nemožnost průjezdu požárních vozidel, dále členitost objektu a stísněnost některých prostor.“, říká kastelán zámku Vojtěch Brož. Zlepšení požárního zabezpečení je součástí projektu rekonstrukce dotovaného více než 110 miliony z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Protipožární ochrana je jedním z nejsložitějších úkolů při péči o památkové objekty, cvičení integrovaného záchranného systému jsou proto na objektech Národního památkového ústavu pořádána pravidelně a ani vimperský zámek již není v tomto ohledu výjimkou.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení