Na vimperském zámku byly zahájeny stavební práce, nejrozsáhlejší za posledních sto šedesát let

Národní památkový ústav zahájil na konci března tohoto roku rozsáhlé stavební práce na obnově státního zámku Vimperk v rámci dlouhodobého projektu nazvaného Probouzení zimního zámku, který počítá s postupnou rehabilitací celého areálu. Zatímco po roce 1857 donutil majitele objektu k opravě rozsáhlý požár Horního zámku, k současné obnově vedl Národní památkový ústav špatný stav památky zapříčiněný nedostatečnou údržbou v posledních desetiletích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Národní památkový ústav převzal správu zámku Vimperk v roce 2015 a ihned zahájil přípravy na obnovu celého areálu, jejíž první etapa se nyní realizuje. V této chvíli usilujeme o získání dalších financí z programu ministerstva kultury, v řádech několika desítek milionů korun, na obnovu Dolního zámku,“ říká generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Zatímco finance z programu Péče o národní kulturní dědictví by byly využity především k obnově Dolního zámku a zahrad a také k opravě střech obou částí zámku, v současné době je již v plném běhu obnova Horního zámku, na kterou se Národnímu památkovému ústavu podařilo získat více než 110 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). „Práce, které potrvají až do konce roku 2020, zahrnují mimo jiné přeložení nevyhovujících vodovodních a elektrických sítí, obnovu několika nádvorních fasád, vybudování reprezentativní prohlídkové trasy a návštěvnického zázemí, a také výrazné rozšíření a modernizaci expozic Muzea Vimperska, které je součástí vimperského zámku. Už od roku 2021 by se tak zámek měl stát atraktivním turistickým cílem pro návštěvníky Šumavy a Pošumaví, s touto vyhlídkou jsme ostatně k obnově přistoupili“, doplňuje Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích.

Zámek v této chvíli zažívá sedmý týden stavebních prací. „K předání staveniště došlo 26. března a zámek je už nyní doslova k nepoznání. Na mnoha místech jsou rozebrány podlahy, vybourávají se vybrané novodobé příčky a zazděné průchody mezi místnostmi, na nádvoří se vyhloubila vodovodní šachta a také příkop pro uložení vodovodního potrubí a suchovodů. Při takových pracích samozřejmě dochází k novým, větším i menším objevům, proto jsou stálou součástí naší práce i průzkumy a dokumentace. A protože práce na zámku jsou pro řadu lidí velice poutavé, každý týden o jejich průběhu informujeme na facebookovém profilu zámku“, uzavírá kastelán vimperského zámku Vojtěch Brož.

Vimperský zámek vznikl v polovině 13. století jako strážní hrad nad Zlatou stezkou směřující do Pasova. V průběhu 16. století byl postupně přestavěn v pohodlnější zámecké sídlo a na přelomu 16. a 17. století rozšířen o Dolní zámek a přilehlé zahrady. V roce 1947 byl převeden na československý stát a stal se správním sídlem Jihočeských státních lesů, po roce 1989 pak spadal pod chráněnou krajinnou oblast a národní park Šumava. Součástí provozu zámku je Muzeum Vimperska, které zde sídlí od roku 1961. Vimperský zámek je od roku 2010 národní kulturní památkou. Národní památkový ústav jej převzal do své správy v roce 2015 a v březnu 2017 uspěl s žádostí o dotaci ve výši 110 164 811 Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přidělená dotace poslouží na obnovu Horního zámku. Jedná se o první částí projektu nazvaného Probouzení zimního zámku, který počítá s postupnou rehabilitací celého areálu.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Mgr. Vojtěch Brož

  • správce objektu - kastelán
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 778 700 076
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Vimperk
Zámek 20/, Vimperk