The Winter Castle Awakening

project of the restoration of the castle complex

“The Awakening of the Winter Castle” (Winterberg) is a project of the ideal restoration of the whole compound of the Vimperk Castle.

The preparations for the project had begun with the castle takeover on the 1st of January 2015 and the ideal restoration plan was finished in autumn of the same year.

The restoration plan called “The Awakening of the Winter Castle” (“Probouzení zimního zámku”) includes another project “The Upper Castle Vimperk (Winterberg)”, which was supported by a subsidy of 110 164 811 CZK from the Integrated Regional Operational Programme (IROP).

Probouzení zimního zámku je rozděleno na několik etap:

1. etapa (2017–2021)

 • IROP: Horní zámek Vimperk (Winterberg)
 • 137 milionů korun
 • zahájení stavebních prací: 26. března 2019
 • slavnostní otevření: 2. června 2021
 • zahrnovala:
  obnovu části fasád Horního zámku,
  obnovu interiérů, včetně vybudování nových prohlídkových tras a nových expozic Muzea Vimperska,
  nové návštěvnické zázemí,
  přeložení vodovodních a kanalizačních sítí,
  nové rozvody elektřiny.
 • postup prací (k)rok za (k)rokem si můžete prohlédnout ve fotogalerii

2. etapa (2023–2025)

3. etapa (2025–2026)

 • počítá s obnovou povrchů II. nádvoří (včetně teras) a III. nádvoří a také s opravou mostu při vstupu do Horního zámku

4. etapa (od roku 2026 dále)

 • čtyři prioritní projekty:
  1. interiér severního křídla Dolního zámku napadený dřevomorkou
  2. vrátnice a rozvodna
  3. střechy a fasády Dolního zámku
  4. povrchy nádvoří a kašny Dolního zámku

Připraveny jsou i další projekty – například hotový projekt obnovy zahrad či rozpracovaný projekt obnovy jižního křídla Dolního zámku. Jejich realizace bude záviset na získání dalších finančních prostředků.