Stavebněhistorická pětiletka – přednáška kastelána vimperského zámku

Vzdělávání

Dlouhodobě zanedbávaný vimperský zámek převzal Národní památkový ústav na počátku roku 2015. Kromě práce na jeho záchraně se zároveň rozběhly také průzkumy zámku – archeologické, restaurátorské, archivní, dendrochronologické a další. Za posledních pět let se tak naše poznání zámku výrazně proměnilo. O tom, jak moc, pohovoří kastelán Mgr. Vojtěch Brož.