Budoucí barevnost fasád na Horním zámku ve Vimperku

Autor: zakreslení Ivan Sámel, plánová dokumentace SOA Třeboň. Nepodléhá Creative Commons.

O budoucí podobě fasád je již rozhodnuto!

Součástí projektu IROP: Horní zámek Vimperk (Winterberg) je i restaurátorská obnova vybraných nádvorních fasád. O jejich budoucí podobě bylo rozhodnuto v průběhu ledna.

Obnova se bude týkat pouze fasád na vnitřním nádvoří Horního zámku. Vnější fasády zámku (směrem do města) se totiž do projektu finančně nevešly a zůstanou tedy ve stávajícím stavu.

Jaké byly varianty mezi kterými se rozhodovalo? A která nakonec zvítězila?

Jižní křídlo Horního zámku má v současné době omítku z 60. let minulého století. Barevně neodpovídá žádné z dřívějších omítek (což budete moci porovnat níže).

Jednou z možných variant byla starorůžová omítka, která vznikla při obnově v roce 1857 (omítky musely být obnoveny po velkém požáru z téhož roku). Do druhé světové války byla fasáda jednotně natřena ještě dvakrát (dvěma různými okrovými odstíny). 

Ve stylu klasicismu byly omítky jižního křídla okolo roku 1840, barva byla světle zelená.

Barokní barevnost fasád jižního křídla Horního zámku navrhl Franz Fortin, schwarzenberský stavitel, který se mimo jiné postaral i o barokní vestavbu ve velkém renesančním sále na Dolním zámku. Na zámku byste tuto omítku našli po roce 1728.

Zároveň se jedná o budoucí fasádu jižního křídla. Právě tato barevnost bude obnovena v rámci projektu IROP!

Fasáda příčného křídla Horního zámku byla naposledy nevhodně opravena v roce 1966. Některé plochy vápenných omítek a části štukatérské výzdoby byly bohužel nahrazeny cementovými vysprávkami, které budou muset být odstraněny.

Při rozhodování o budoucí podobě fasád příčného křídla hrál velkou roli nejnovější restaurátorský průzkum. Návrh obnovy fasád se kvůli novým informacím z průzkumu měnil dokonce ještě v průběhu ledna!

Na fotografii můžete vidět detail z restaurátorského průzkumu fasády.

Výsledná podoba fasády příčného křídla Horního zámku se vrací k nejstaršímu řešení renesančně-barokní fasády z doby, kdy bylo do roku 1624 příčné křídlo dostavěno.

Pokud čtete pozorně, jistě jste si všimli, že vybrané řešení fasády příčného křídla je zhruba o sto let starší než řešení křídla jižního. Ani barevně nebudou obě křídla úplně stejná (budou ve dvou různých odstínech červené).

Je třeba dodat, že všechny obrázky jsou ilustrační, žádná z barev neodpovídá stoprocentně. Například klasicistní varianta byla oproti obrázku více do zelena. Nejvěrněji jsou historické barevné vrstvy vidět v sondách přímo na nádvoří (byť i tam je barevnost ovlivněna postupným blednutím a zašpiněním). Přijďte se proto někdy podívat na nádvoří a pozorně si prohlédněte fasády - všechny zmíněné vrsty tam totiž najdete!